Medlemsbladet Småfiskern
 

JA TAKK!
Jeg melder meg som medlem i Norges Fritids og Småfiskerforbund og får tilsendt
informasjon fra nærmeste lokallag.
Som medlem mottar jeg medlemsbladet «Småfisker`n» gratis 2 g/år.
Dersom du har et spesielt ønske om lokallagstilknytning, annet enn det som er geografisk nærmest, så kan du angi dette i innmeldingskjemaet
Navn:
Adresse:
Postnr:
Sted:
E-post:
Tlf:
Lokallag: