Regionene:
 
 
Medlemsbladet Småfiskern
 
 
Region nord:
   
Leder:
Bjørn Sturla Horn, Lillevollveien 18, 8370 Leknes.
Tlf:
976 40 012  
E-post:
bjorn.sturla.horn@lofotkraft.net  
     

Avdelinger:


Saltdalsfjorden Fritidsfiskarlag.
Formann:
Petter E. Kristiansen, Trygve Hoffs veg 4. 8250 Rognan
Tlf:
75 69 01 14 / 916 95 061  
E-post:
petter2@start.no  
Kasserer:
Arne Andersen,  Leivset, 8210 Fauske.
Tlf:
75 64 21 59 / 976 05 320  
E-post:
arne.andersen45@gmail.com  
Konto nr:
4509 25 91852  


Lofoten Fritidsfiskarlag.
Hjemmeside: http://home.no/fritidsfiskeren/
Formann:
Bjørn Sturla Horn, Lillevollveien 18, 8370 Leknes.
Tlf:
976 40 012  
E-post:
bjorn.sturla.horn@lofotkraft.net  
Kasserer:
Roger Pettersen, Bjørklia 4, 8370 Gravdal
Tlf:
911 24 240  
E-post:
rogerp@online.no  
Konto nr: