Regionene:
 
 
Medlemsbladet Småfiskern
 
 
Region nordvest:
   
Leder:
Harald Klausen, Skyttervn.8 B, 6514 Kristiansund
Tlf:
71 67 59 16  
E-post:
harklaus@online.no  
     

Avdelinger:

NFSF Avd. Sogn og Fjordane småfiskerlag.
Formann:
Ottar Nygård, Null, 6717 Flatraket
Tlf:
918 60 683  
E-post:
ottar.nygard@gmail.com  
Kasserer:
Kjartan Vetrhus, Vetrhus, 6717 Flatraket
Tlf:
911 80 766  
E-post:
kvetrhus@hotmail.com  
Konto nr:
3845 07 04692  


NFSF Avd. Møre og Romsdal.
Kontakt:
Tom Sollie, Ringshaugvn. 18, 3154 Tolvsrød.
Tlf:
33 32 69 82 / 975 95 098  
E-post:
tom.sollie@combitel.no