Regionene:
 
 
Medlemsbladet Småfiskern
 
 
Region sør:
   
Leder:
Øyvind Jørgensen, Lokesvei 42b, 4846 Arendal
Tlf:
900 26 177  
E-post:
lokesvei@online.no  
     

Avdelinger:

Småfisker´n Risør / Tvedestrand.
Formann:
Tor Frydendal, Kilsendveien 37, 4904 Tvedestrand
Tlf:
916 32 917  
E-post:
to-fry@online.no  
Kasserer:
Iain Williams, Dypvågveien 31, 4904 Tvedestrand
Tlf:
977 87 091  
E-post:
Ikw1972@icloud.com  
Konto nr:
2801 09 33872  


Småfisker´n Høvåg.
Hjemmeside:
 
Formann:
Kontakt Regionsleder Kenneth Selås, 919 11 112,
eller Forbundsformann Tom Sollie, 975 95 098.
Tlf:
   
E-post:
   
Kasserer:
 
Tlf:
   
E-post:
   
Konto nr:
   


Småfisker´n Arendal.
Formann:
Øyvind Jørgensen, Lokesvei 42b, 4846 Arendal
Tlf:
900 26 177  
E-post:
lokesvei@online.no  
Kasserer:
Victoria Hausberg Knutsen, Normannsvikveien 115, 4904 Tvedestrand.
Tlf:
984 71 074  
E-post:
vicsenhk@gmail.com  
Konto nr:
2801 02 57176  

 

Kristiansand og omegn Fritidsfiskerlag.
Formann:
Stein Otto Andersen, Sigynsvei 12 C, 4631 Kristiansand S.
Tlf:
913 49 489  
E-post:
stein-otto.andersen@vegvesen.no  
Kasserer:
Tor Aagedal, Konvallvn. 4, 4620 Kristiansand
Tlf:
918 73 535  
E-post:
tor.aagedal@gmail.com  
Konto nr:
3060 17 01827  


Lister Småfiskerlag.
Formann:
Harald Velund, Trellevika 32, 4400 Flekkefjord.
Tlf:
38 32 20 73  
E-post:
har-velu@online.no  
Kasserer:
 
Tlf:
   
E-post:
   
Konto nr:
3030 33 21108