Regionene:
 
 
Medlemsbladet Småfiskern
 
 


Småfisker'n er en landsdekkende organisisjon med 21 avdelinger fra Østfold til og med Finnmark fylke og har totalt om lag 3000 medlemmer.

Menyen til venstre viser deg de fire regionene med sine lokalavdelingene og deres kontaktpersoner.

Forbundsformann:
Tom Sollie, Ringshaugvn. 18, 3154 Tolvsrød.
Tlf:
33326982 / 97595098  
E-post:
tom.sollie@combitel.no  
     


Fra forbundsformannens penn!

Det var egentlig ikke tenkt at jeg skulle skrive spalten denne gangen, for jeg har jo varslet at jeg ville trekke meg ved siste landsmøte. Jeg innser at mye er ugjort og at tiden ikke var inne for å gå av. Det var også varslet at regionsledere i øst og i nord ville trekke seg og vi har fått nye sentralstyremedlemmer som nå tar over som regionsledere. De ønskes velkommen til å ta i et tak, for det trengs. Takker for tilliten til at jeg får sitte 2 nye år.

Redningsvest igjen
Vi har nylig uttalt oss om lovpålagt redningsvest påbud. Flere av lokalforeningene hadde meninger om dette og på grunnlag av disse uttalelsene så kunne vi levere både intervju og skriftlig uttale.

Oslofjorden - Skagerak
Situasjonen i Oslofjorden og deler av Skagerak-kysten er helt ute av kontroll. Sild og brisling fiskes ned og det meldes om lundefugler som har sultet i hjel i Oslofjorden i løpet av vinteren. Terna og fiskemåke står det også dårlig til med, men for de som kun tenker økonomisk utbytte så er det uvesentlig. Det prates om at torskebestanden er i dårlig forfatning men det ser ikke ut til at myndighetene tar dette på alvor og får stoppet lysfisket.

Effektive fritidsfiskere.
Påstanden om at fritidsfisket tar 80 % av kysttorsken, er for oss helt uforståelig. Dette er nok et angrep på oss fritidsfiskere. At dette kommer fra forskere, uten dokumentasjon er enda verre. Vi skal vel begrenses til kun et snøre eller fiskestang. Vi minner nok en gang om at resursene i havet tilhører fellesskapet i den norske befolkning, ref. havresursloven.

Snart kommer vel makrellen og det skal bli godt å kjenne at det napper igjen, nå er det lenge siden sist. Ikke for det at jeg er så mye ute å fisker, for det er jo ikke noe å få. Ser for øvrig på Tv Østafjells at det napper godt utenfor Nevlunghavn med Nordsjøtorsk som skal opp å gyte. 10 -11 kilos rugger, det er ikke hverdagskost her hos oss.Så forresten at det ble fisket en kysttorsk, men denne ble ikke vist til i intervjuet med salgslaget. Her ble det bare redegjort for utseendet til Nordsjøtorsken.

Hvor er det blitt av sildetorsken? Den kunne vi fiske i februar - mars. Glinsende slank torsk som smakte fortreffelig. Håper at denne snart igjen kan finne veien inn i Oslofjorden.

Medlemssituasjonen.
Vi ser dessverre at det blir færre medlemmer, dels på grunn av manglende oppfølging av adresseendringer og liten forståelse fra Postens side.” Vi lever for å levere ” sier Posten, men det ser ikke slik ut. Maken til firkantethet. Men vi skal nok snart hente oss inn igjen for vi er mange med felles interesse for fiske. Det er bare å få tak i dem, og her kan det enkelte medlem utgjøre en forskjell ved å vise eller gi bort medlemsbladet til potensielle medlemmer. De kan melde seg inn direkte til et lokallag eller melde seg inn på vår nettside www.smafiskern.no/bli medlem

For en felles dugnad har vi nå skaffet fram nye klebemerker og profileringsartikler for bruk på messer og liknende.
Ta kontakt, helst på e-post.

 

Tom Sollie, leder Norges Fritids og Småfiskerforbund.